Slovensko : Maďarsko 1:0

"Rozhodnutie luxemburského súdu znamená iba to, že top latino dating apps vinári môžu predávať svoje vína nižšej kvality ako maďarské pod značkou veľmi podobnou maďarskému Tokaju. Stále však majú zakázané používať (samotný) názov Tokaj," uviedli vo svojom vyhlásení maďarskí zástupcovia Tokajskej vinárskej oblasti.

Slovenskí vinári naopak rozhodnutie únijného zväzu privítali. Predseda slovenského vinárskeho združenia pre tokajské vína Géza Nagy podľa MTI upozornil, že podmienky produkcie hrozna a výroby vína sú rovnaké na slovenskej strane hraníc i v Maďarsku a že je poľutovaniahodné, že sa spor takto vyhrotil.

Tokajská vinárska oblasť sa nachádza na Slovensku aj v Maďarsku. Obe krajiny o právo na značku Tokaj bojujú už dlhšie. Okrem toho sa nedokázali dohodnúť ani na rozlohe vinárskej oblasti na Slovensku. Značku Tokaj si v oficiálnom únijnom registri v minulosti zaregistrovalo Maďarsko. Slovensku sa podarilo presadiť práve označenie Vinárska oblasť Tokaj.

Komisia na slovenskú žiadosť zapísala toto označenie na zoznam akostných vín stanovených pestovateľských oblastí v rokoch 2006 a 2007. V roku 2009, predtým, ako začal platiť nový elektronický register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín označovaný ako E-Baccus, bol zverejnený nový zoznam akostných vín.

V ňom bolo chránené označenie pôvodu zverejnené na skorších zoznamoch na žiadosť Slovenska zmenené na "Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť". Neskôr Bratislava požiadala o zrušenie tejto zmeny späť k pôvodnému označeniu.

Maďarsko to napadlo a domáhalo sa žalobou voči Európskej komisii na tribunále súdu EÚ zrušenia zápisu v databáze. Tribunál v decembri 2012 žalobu zamietol ako neprípustnú, Budapešť podala kasačný opravný prostriedok, o ktorom bolo rozhodnuté tento týždeň.

Deaf singles

O Víne:

 

O Pive:

 

O Káve: